بادام هندی شور سایز درشت زعفرانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
94,000 تومان

بادام هندی شور سایز درشت سفید

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
94,000 تومان

بادام هندی شور

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
65,000 تومان

بادام هندی خام

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
65,000 تومان

بادام درختی محلی خام

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
64,000 تومان

بادام درختی محلی خام

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
67,000 تومان

بادام امریکایی خام

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
59,000 تومان

بادام زمینی شور

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,800 تومان

بادام زمینی پوست کنده شده شور

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

بادام زمینی خام

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,800 تومان

بادام زمینی پوست کنده خام

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

بادام زمینی با پوست شور

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,800 تومان

بادام کاغذی شور

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
45,000 تومان

بادام کاغذی خام

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
45,000 تومان

بادام کاغذی بو داده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
48,000 تومان

بادام کوهی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
48,000 تومان

مغز شیرین شده(مغزو)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

مغز فندق ایرانی خام

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
90,000 تومان

مغز فندق ایرانی بو داده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
95,000 تومان

مغز فندق ترکی خام

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
65,000 تومان

پسته احمد اقایی خام

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
38,000 تومان

پسته احمد اقایی شور

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
42,000 تومان

پسته اکبری خام

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
42,000 تومان

پسته اکبری دست چین خام

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
48,000 تومان

پسته اکبری شور

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
46,000 تومان

پسته شور دودی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
48,000 تومان

پسته شور باربیکیو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
48,000 تومان

پسته شور خانگی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
42,000 تومان

پسته لیمو عمانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
48,000 تومان

مغز پسته خام

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
68,000 تومان

مغز پسته بوداده براق

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
68,000 تومان

مغز گردو اعلا ایرانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
68,000 تومان

مغز گردو دندونه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
50,000 تومان

گردو تویسرکان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,000 تومان

گردو محلی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,000 تومان

آفتاب گردان دو آتشه 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,900 تومان

کانادایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,800 تومان

شمشیری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,800 تومان

کدو الوان alvan

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

ژاپنی شکفته

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
40,000 تومان

محبوبی ممتاز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

کدو گوشتی ایرانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,000 تومان

کدو ریز مشهد

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

محبوبی شکفته

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,000 تومان

محبوبی زعفرانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

مرمری شور ساده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

مرمری شور زرد

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

ژاپنی دست چین

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,000 تومان

ژاپنی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

خام کانادایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

خام کدو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

نخود شور

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

نخود ساده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

سویا بو داده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

آجیل زمستانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

آجیل مخلوط آریایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
59,000 تومان

آجیل مخلوط خانگی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
46,000 تومان

آجیل مخلوط شیرین

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
62,000 تومان

پسته بوداده با طعم سیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
48,000 تومان