عسلی مثلثی 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

نازک ارمنی 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

آجیلی ویژه 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

نت فرانسوی 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

شاه پسند 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

فلورنتینا 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

شیرعسل 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

مجعون عسلی 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

مربایی سوییسی 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

لوتکا 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

پای هلو و سیب1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

پای سیب 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

کیک پیتزا 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

کیک شیر 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

کیک مخصوص حمید 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

کیک نسکافه ای 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

کیک شکلاتی 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

کیک فنجونی 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

کیک صبحانه 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

مافین ساده و شکلاتی1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

مافین شکلاتی 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

کیک تخته ای 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

پاپیون 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

کیک اتریشی 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

نان کشمشی 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

قرابیه 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

نان نارگیلی 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

نان گردویی 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

چیز کیک تنوری 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

دانمارکی 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

پای اناناس 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

ساقه عروس 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

مارسبانی 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

ساقدوش 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

واسکارنیا 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

زبان عسلی 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

زیره 100 گرمی پاکتی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

زیره 250گرمی قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,800 تومان

قاووت خشخاش

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

قاووت نارگیل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

قاووت نخودی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

قاووت پسته

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

قاووت گل محمدی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

کلمپه گردویی زعفرانی درشت 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

کلمپه گردویی زعفرانی ریز 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

کلمپه گردویی درشت 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

کلمپه گردویی ریز 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

کلمپه روغن حیوانی درشت 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

کلمپه روغن حیوانی ریز 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

کلمپه ساده درشت 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

کلمپه ساده ریز 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

قطاب گردویی و پسته ای ریز 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

قطاب ممتاز درشت 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

قطاب سه گوش جعبه ای 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

لوز پسته 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
48,000 تومان

لوز بادام 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
50,000 تومان

لوز باقلوا 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
39,000 تومان

مسقطی ربیعی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

مسقطی ربیعی بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

مخلوط 4 گوش سنتی یزد

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

نان پسته ای سنتی یزد

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پسته ای کنجدی سنتی یزد

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

5 لوز سنتی قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,000 تومان

باقلوا خاتم بزرگ قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

باقلوا شامی هر کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

کیک روغن حیوانی هر کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,800 تومان

باقلوا 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

رولت شطرنجی 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

رولت لقمه ای 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

تر میوه ای 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

تر فرانسوی 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

تر سه گوش 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

V.I.P فله 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

رولت نسکافه ای 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

تر ریز 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

رولت ژله ای 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

نان خامه ای 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

لطیفه 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

ناپلئون 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

دسر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
195,000 تومان

دسر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

مخلوط تر ریز و نان خامه ای 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

نان خامه ای نعلی 1 کیلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

کماچ لوز دیسی جعبه ای لقمه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
140,000 تومان